Zoals vermeld ben ik met een aantal kwastgasten te veld geweest om en plein air inspiratie op te doen voor een te maken werk. Kasteel Doorwerth was ons eerste doelwit. En al vielen de weersomstandigheden die dag reuze mee, ik kon het niet laten... Zalig zoals de oude muren spreken kunnen. Vanmiddag bracht ik het werk naar de lijstenmaker. Maar toen ik de foto bekeek die ik voor die tijd maakte schrok ik van de missing link die ik achter gelaten heb bij de brug. Er missen twee kettingen, de brug zal niet opgehaald kunnen worden. Och, laten we er maar vanuit gaan dat er deze keer goed volk binnen komt, maar ik ga komende week wel even met een kwastje en verf naar de lijstenmaker om het recht te zetten; 

 

As mentioned I went outside with some of my painting-guests to get inspired en plein air for the making of a new piece of work. Castle Doorwerth was our first goal. And although  the weather circumstances  were quite alright, I just could not resist to… Wonderful how those old walls can speak. This afternoon I brought the work to the framer. But looking at the photo I made before, I surprised myself to see I left a missing link at the bridge. Two chains are not there, the bridge cannot be lifted. Well, let us assume that this time a good person is entering the building, but I will go to the framer coming week with a brush and paint to fix it.

Reageer op dit bericht