Portretten van automobielen op leeftijd met karakter

uit 2019 tot 2023 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Cheval de trait, Peugeot classic, uit 1933(zwart)

2023

Een van de twee oude Peugots van buurman Hendrik stond model voor dit portret in aquarel.   One of neighbor Hendrik's two old Peugeots was the model for this watercolor portrait.

Fierté (Peugot classic, roestkleurig)

2023

De tweede krasse kar van Hendrik die model stond voor deze aquarel.   Hendrik's second sturdy car that served as a model for this watercolour.  

MG J2

2023

Anita zocht een geschikt cadeau voor haar vader's verjaardag. 25 jaar lang werkte hij aan de restoratie van een MG J2. Geen beter idee dan hem een portret van deze knapperd te geven. Blij dat ik de uitvoerder mocht zijn.   Anita was looking for a fitting gift for her dad's birthday. 25 years he worked on the restoration of an MG J2. What better idea than to give him a portrait of this beauty.Happy to be the chosen painter.

Bugatti VW

2022

Deze Waterjufferblauwe Bugatti VW mocht ik in opdracht schilderen voor VWRuska verzamelaar dhr. A. Dikken. Zoals de vorige portretten van karakters uit zijn collectie was ook dit werk een groot plezier om uit te voeren, temeer omdat ik weer de vrije keuze kreeg de omgeving erbij te vinden.   I was commissioned to paint this Dragonfly blue Bugatti VW for VWRuska collector mr. A. Dikken. Like the previous portraits of characters from his collection, this work was also a great pleasure to perform, all the more so because I again had the free choice to choose the environment.    

Regter's best friend

2022

Deze T Ford uit 1915(!) van echtpaar Regter heeft hen al zo'n beetje de hele wereld over gedragen, rijdend voor SOS kinderdorpen. Een zeer bijzonder mooie wagen van zeer bijzonder mooie mensen!   This 1915(!) T Ford owned by the Regter couple has already taken them all over the world, driving for SOS children's villages. A very special beautiful car of very beautiful people!  

Dion Bouton

2021

In opdracht van Onderneming en Kunst mocht ik ook dit bijzondere zelfrijdende koetsje portretteren. Heerlijk werk. Commissioned by Enterprise and Art, I was also allowed to portray this special self-driving carriage. Wonderful work.

Landrover

2021

In opdracht van Onderneming en Kunst mocht ik deze Landrover portretteren. Het bracht me in de research naar deze uitvoering bij sportieve eigenaren van dit type auto, een plus in het werk. Commissioned by Enterprise and Art I was allowed to portray this Landrover. It brought me into researching this version with sporty owners of this type of car, a plus in the job.

Mercedes Benz eerste auto ter wereld

2021

In opdracht van Onderneming en Kunst mocht ik deze bijzondere auto schilderen. Met groot plezier aan gewerkt. Commissioned by Enterprise and Art I was allowed to paint this special car. Worked on it with great pleasure.

Range Rover

2021

De vierde karakterwagen die ik mocht portretteren voor Onderneming en Kunst was deze Range Rover. Heb ze vaker op sjieke paarden evenementen zien staan, wat de p.k.tjes weer samen brengt. The fourth character car I was allowed to portray for Enterprise and Art was this Range Rover. Have seen them more often at fancy horse events, which brings the p.k.tjes(horsepower) together again.  

Ruska Sprinter

2021

Een prachtige opdracht voor Dhr. A. Dikken, één van de oldtimers uit zijn VWRuska Collectie met invulling van de achtergrond naar eigen inzicht. Met groot plezier uitgevoerd.   A wonderful commission for Mr. A. Dikken; one of the old-timers from his VWRuska Collection with a background of my own choice. Performed with great pleasure.  

Ruska Regina

2019

Voor een serie van drie Oldtimers mocht ik deze Regina (Ruska), behorende tot het VW Classica Genootschap,  gebruiken als model. Dank zij het fantastisch fotowerk van Martin van Schouten ( www.martinvanschoutenarchive.com ) kon ik gebruik maken van gedegen beeldmateriaal wat betreft de auto. De achtergrond moest Amsterdam worden, de stad waar deze klassiekers gemaakt werden. Deze Regina stamt uit 1970.