Heel lang geleden... Is het geweest dat ik mijn blog bijwerkte. Mijn excuses! Veel gewerkt, veel gedaan, veel gezorgd maar alles met hart en ziel. En heel lang geleden, zo beginnen ook vaak sprookjes, sagen en legenden. Eén van de organisaties waar ik voor mag werken is Nationaal Park de Hoge Veluwe. Vanaf komend weekend vindt daar drie weken het evenement Sagen en Legenden plaats.

We hebben met onze clubs weer een expositie mogen verzorgen die te zien zal zijn in de filmzaal van het museonder. Het thema is uiteraard Sagen en Legenden, echter met de specificatie; de Elementen. Het was een uitdaging om daar vorm aan te geven.

Dan, zijn mijn contacten met het Kleine Volk ofwel de Veluwse Lepelkoenen dat daar woont warm en hun bestaan begint steeds meer naar de buitenwereld te treden. Vooral tijdens Sagen en Legenden. Voor hen die geïnteresseerd zijn is het wel zaak naar het centrum van het park te gaan. Het is zelfs mogelijk kennis te maken met hun leider daar... Tot zover een update, ik hoop dat ik komende tijd de regelmaat weer kan vinden meer te schrijven op deze locatie!

 

Long time ago… has it been that I worked on my blog. My sincere apologies! Have worked, done and cared a lot, but everything from the heart and soul. And long time ago, it is the way fairy tales and legends often start. One of the organisations I work for is National Park the Hoge Veluwe. From the coming weekend on the event Sagen en Legenden will take place there.

With our clubs we were able to present an exhibition again which will be shown in the film hall of the Museonder. The theme is of course legends, but with a specification: the Elements. It was a challenge to bring this into form.

My contacts with the Little People, or also called the Veluwse Lepelkoenen who live there, are warm and their existence is getting more and more in the outer world. Especially during Sagen en Legenden. If you are interested it is necessary though to visit the centre of the park. It is even possible to meet their leader of there…

So far my update, I do hope to find more regularity in keeping up with writing on this location!

 

 

 

Reageer op dit bericht