Eén voor allen

En allen voor één?

ZO graag  hadden wij ieder weer uitgenodigd voor de jaarlijkse expositie ten bate van de Manege Zonder Drempels. Maar het valt te raden… het kan niet doorgaan.

Geen reünie van allen die wij jaarlijks met zoveel plezier ontmoeten op de plek waar wonderen gebeuren. Geen Sinterklaas met zijn Pietenband, geen knapperig verse oliebollen, geen kraampjes met aardigheden, geen raden naar het aantal pepernoten.

En geen expositie van werken die wij leden en aanvoerders van de clubs Nellestein & Nellestein voor dit prachtige doel gemaakt hebben om te koop aan te bieden. Alhoewel… er is één schilderij dat wij via deze weg aan kunnen bieden. Een werk dat een ieder kan kopen om het ook weer te delen. Dit om toch het goede doel te steunen dat het in deze tijd zoals zovele zwaar te verduren heeft gezien de omstandigheden.

U kunt dit schilderij in de vorm van de (kerst)kaart aanschaffen

Voor de 30ste expositie in het jaar 2020

Alstublieft, de Tramwachter

En we hopen dat ieder voor dit goede doel een bestelling kan en wil plaatsen om in deze vorm toch een idee van samen komen tot stand te brengen.

Wij wensen ieder een goede gezondheid en een sterk uithoudingsvermogen,

Hartelijke groeten en hopelijk tot volgend jaar!

Nellestein & Nellestein


One for all
And all for one?

We would have loved to invite everyone to the annual exhibition for the benefit of the Manege Zonder Drempels. But it is easy to guess… it cannot happen.
No reunion of all those we meet with so much pleasure every year at the place where miracles happen. No Sinterklaas with his Pietenband, no crispy fresh oliebollen, no stalls with niceties, no guessing about the number of gingerbread cookies.
And no exhibition of works that we members and coaches of the clubs Nellestein & Nellestein have made for this wonderful purpose to offer for sale. Although… there is one painting that we can offer via this route. A work that anyone can buy in order to share it again. This in order to support the charity that, like so many others, has to endure in this time, given the circumstances.
You can buy this painting in plural in the form of the (Christmas) card.

We offer for the 30th exhibition in the year 2020
the Tram attendantWe hope that everyone can and will place an order for this charity in order to create an idea of ​​coming together in this form.
We wish everyone good health and strong stamina,
Best regards and hope to see you next year!

Nellestein & Nellestein